top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā Privātuma politikā paskaidrots, kā ECODUMAS lojalitātes programmas dalībnieku personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR) – (ES) 2016/679.

Datu kontrolieris un apstrādātājs – SIA “Ecodumas”.

1. Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu. Dažādi informācijas elementi, kas apkopoti kopā, var novest pie konkrētas personas identifikācijas, veidojot personas datus. (Avots: Eiropas Komisija)

2. Kādus personas datus mēs apkopojam, un kā tie tiek izmantoti?

2.1. Savākto personas datu veidi

Aizpildot ECODUMAS lojalitātes programmas anketu, Tev jānorāda savs vārds, uzvārds, dzimšanas datums, telefona numurs, e-pasta adrese un dzīvesvieta/pilsēta.

Visi šie dati ir obligāti jānorāda, lai piedalītos ECODUMAS lojalitātes programmā. Aizpildot anketu, Tu apstiprini, ka esi vismaz 18 gadus vecs un sniegtie dati ir pareizi. SIA “Ecodumas” neuzņemas nekādu atbildību par ECODUMAS lojalitātes programmas anketā sniegto datu pareizību un problēmām piedalīties lojalitātes programmā, ja norādītie dati ir nederīgi.

2.2. Savākto personas datu izmantošana

ECODUMAS lojalitātes programmas anketā norādītie personas dati tiek izmantoti:

– Vārds, uzvārds: lai identificētu lojalitātes programmas dalībnieku sistēmā un pārvaldītu lojalitātes atlaidi;
– Telefona numurs un e-pasta adrese: lai sazinātos ar lojalitātes programmas dalībnieku, ja radušās problēmas saistībā ar viņa dalību ECODUMAS lojalitātes programmā un mārketinga nolūkos – speciālo piedāvājumu, informatīvo un reklāmas materiālu nodrošināšanai (TIKAI, ja dalībnieks ir piekritis saņemt īpašos piedāvājumus, informatīvos un reklāmas materiālus, kā arī sniedzis atsevišķu piekrišanu vismaz vienam no saziņas veidiem, lai saņemtu iepriekšminēto);
– Dzimšanas datums: lai nodrošinātu personas likumīgo atbilstību dalībai ECODUMAS lojalitātes programmā (dalībniekam jābūt vismaz 18 gadus vecam);
– Dzīvesvieta/pilsēta: lai norīkotu lojalitātes programmas dalībnieku uz tuvāko SIA „Ecodumas“ veikalu, ja radušās problēmas saistībā ar viņa dalību ECODUMAS lojalitātes programmā.

Ja vēlaties, Jūs varat mainīt informācijas saņemšanas veidu vai atteikties no speciālo piedāvājumu, informācijas un reklāmas materiālu, kas veidoti ECODUMAS lojalitātes programmas dalībniekiem, saņemšanas jebkurā laikā, sazinoties ar SIA “ECODUMAS” biroju, zvanot +371 206 43729 vai rakstot e-pastu uz info@ecodumas.lv.

Ja kādi no iepriekš sniegtajiem personas datiem tiek mainīti, lūdzu, informējiet mūs, sazinoties ar SIA “Ecodumas” biroju, zvanot +371 206 43729 vai rakstot e-pastu uz info@ecodumas.lv. Nevēlēšanās atjaunot sniegtos personas datus var radīt problēmas ar piedalīšanos ECODUMAS lojalitātes programmā.

3. Cik ilgi tiek glabāti sniegtie personas dati?

ECODUMAS lojalitātes programmas dalībnieka personas dati tiek glabāti, kamēr darbojas lojalitātes programma.

4. Kādas ir ECODUMAS lojalitātes programmas dalībnieku personiskās tiesības?

Kā ECODUMAS lojalitātes programmas dalībniekam, Jums įr tiesības pieprasīt personas datu, ko SIA „Ecodumas“ par Jums ir apkopojuši, kopiju (bez maksas reizi gadā). Jums ir tiesības pieprasīt nepareizu datu labošanu, dzēšanu vai pilnībā ierobežot datu apstrādi. Jums ir arī tiesības atteikties no iepriekš dotās piekrišanas izmantot Jūsu datus mārketinga nolūkos – speciālo piedāvājumu, informatīvo un reklāmas materiālu saņemšanai jebkurā laikā, ievērojot iepriekš minētās atteikšanās metodes.

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar SIA “Ecodumas” biroju, zvanot +371 206 43729 vai rakstot e-pastu uz info@ecodumas.lv.

5. Vai personas dati tiks pārsūtīti trešajām valstīm?

Jūsu personas datus var pārsūtīt, glabāt un apstrādāt starp visām Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm, kurās darbojas SIA „Ecodumas“, kaut arī dati tiks izmantoti tikai saskaņā ar šo Privātuma politiku. SIA „Ecodumas“ nepārsūtīs Jūsu personas datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), iepriekš neinformējot Jūs par šo datu pārsūtīšanu.

6. Šīs Privātuma politikas atjauninājumi un termiņš

Šī Privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 23. maija.

Visi šīs Privātuma politikas atjauninājumi tiks publicēti šajā lapā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2018. gada 22. maijā.

7. Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar SIA “Ecodumas” biroju, zvanot +371 206 43729 vai rakstot e-pastu uz info@ecodumas.lv.

ECODUMAS LOJALITĀTES PROGRAMMA

ECODUMAS lojalitātes programmas jaunumi

nav atjauninājumu.

ECODUMAS klienta kartes lietošanas noteikumi:

– ECODUMAS klienta karte ir ECODUMAS, SIA īpašums.
– ECODUMAS klienta karte izsniedzama pēc ECODUMAS lojalitātes programmas anketas aizpildīšanas un vienreizējās klienta kartes izsniegšanas maksas samaksāšanas.
– ECODUMAS klienta karte nesniedz atlaides akcijas precēm, tāpat precēm, kurām jau ir piemērota atlaide. Atlaides netiek summētas.
– ECODUMAS klienta karte nodrošina atlaides iepērkoties tikai ECODUMAS, SIA veikalos. ECODUMAS, SIA partneru veikalos atlaides netiek piemērotas.

ECODUMAS lojalitātes programmas nosacījumi un noteikumi:

– Sākumā ECODUMAS lojalitātes programma nodrošina atlaidi 5% apmērā no pērkamo preču cenas.
– ECODUMAS lojalitātes programmas piemērojamo atlaižu apmērs ir atkarīgs no kopējā pircēja pirkto preču groza, kas tiek fiksēts sākot no klienta kartes iegādes brīža:

ECODUMAS IEPIRKUMU VĒRTĪBAPIEMĒROJAMĀ ATLAIDE

līdz 145 €5% citām precēm

no 146 € līdz 347 €7% citām precēm

no 348 € līdz 1159 €12% citām precēm

Vairāk par 1159 €15% citām precēm

– ECODUMAS, SIA atstāj sev tiesības vienpusēji mainīt ECODUMAS lojalitātes programmas noteikumus, iepriekš par to nepaziņojot ECODUMAS klienta karšu īpašniekiem, bet apņemas informāciju par izmaiņām paziņot tīkla vietnē www.ecodumas.lv

bottom of page